» Home »
Politica de confidentialitate

 

POLITICA PRIVIND CONFIDENTIALITATEA SI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Urmarim sa asiguram confidentialitatea tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucram.

 

I. CE ÎNSEAMNA DATE CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului European nr. 679/2016 (GDPR): datele cu caracter personal sunt orice informatii care se refera la o persoana fizica identificata sau identificabila. Informatiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane (nume si prenume, adresa de domiciliu, telefon, adresa de e-mail, numar de act de identitate, numar permis de conducere, date privind locatia, o adresa de (IP), etc.)

 

II. CE DATE SI CUM COLECTAM

INFORMATII FURNIZATE DE DVS.

Datele pe care le transmitesi dvs. catre noi în format fizic, telefonic, prin posta sau prin e-mail.

 

III. CUM SI DE CE PRELUCRAM ACESTE DATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal: prin mijloace automate sau neautomate si pastrarea pe orice fel de suport (fizic sau electronic) a datelor cu caracter personal.

 

WWW.MASTERFOL.RO PRELUCREAZA DATE CU CARACTER PERSONAL IN URMATOARELE SCOPURI:

 1. Oferirea serviciilor solicitate de dvs.;

 2. Confirmarea serviciilor solicitate si pentru a va furniza informatii suplimentare cu privire la acestea;

 3. Pentru operatiuni de ofertare, contractare, facturare;

 4. În temeiul legal;

 5. Informarea cu privire la promotii, ofertele, produse si serviciile furnizate catre clienti.

 6. Furnizarea si dezvoltarea serviciilor destinate catre dvs.;

 7. Comunicarea cu dvs.;

 8. Trimiterea mesajelor cu titlu de reclama, daca nu va opuneti acestui lucru;

 9. Evaluarea performantei serviciilor si produselor noastre;

 

IV. CUM PROTEJAM ACESTE DATE

www.masterfol.ro.ro a luat masuri tehnice si organizationale adecvate, privind securitatea datelor. Datele personale sunt prelucrate in conditii de siguranta. www.masterfol.ro asigura integritatea, disponibilitatea, confidentialitatea si autenticitatea, in ceea ce priveste datele cu caracter personal, www.masterfol.ro utilizeaza metode, masuri si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici si procedurilor de lucru, pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale in vigoare. www.masterfol.ro are incheiat un contract cu furnizorul de servicii de Internet si gazduire, care asigura ca, a luat toate masurile de securitate, cum ar fi: limitarea, atat a accesului fizic si electronic, cat si a accesului de la distanta, fiind supus periodic unui control de securitate.

www.masterfol.ro a implementat masurile tehnice si organizationale adecvate pentru a asigura ca sunt prelucrate strict datele personale necesare si in scopurile si temeiurilor specificate. In ciuda eforturilor noastre nu putem insa garanta securitatea totala a acestor informa?ii în timpul transmiterii sau stocarii în sistemele noastre. În caz de încalcare a securitatii (incident/bresa de securitate) care v-ar pune în pericol confidentialitatea informatiile personale, ne obligam sa va informam imediat (prin intermediul site-ului, e-mail, apeluri telefonice, etc).

 

V. DREPTURILE PE CARE LE AVETI: INFORMARE, ACCES, RECTIFICARE, STERGERE SI OBIECTIE

 

 1. DREPTUL LA INFORMARE SI ACCES - www.masterfol.ro are obligatia de a informa si a permite accesul persoanele vizate despre si la procesul de prelucrare a datelor personale, mai putin atunci când dvs. ni le-ati furnizat sau pus la dispozitie de buna voie.
 2. DREPTUL LA RECTIFICARE - www.masterfol.ro are obligatia de a modifica/corecta/completa datele cu caracter personal la solicitarea persoanelor fizice vizate sau de a oferi acestora posibilitatea actualizarii acestor date.
 3. DREPTUL DE PORTABILITATE A DATELOR - www.masterfol.ro are obligatia ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, sa le puna acestora la dispozitie datele cu caracter personal prelucrate, într-un format structurat. Când este necesar, www.masterfol.ro va lua masuri suplimentare pentru a verifica identitatea persoanei fizice care solicita portarea datelor cu caracter personal.
 4. DREPTUL DE STERGERE (DE A FI UITAT) - www.masterfol.ro are obligatia ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, sa stearga datele cu caracter personal ale acestora, daca nu exista prevederi legale aplicabile care obliga compania sa retina acele date sau daca nu exista vreun interes legitim care sa prevaleze acestui drept. Dupa stergerea datelor, exista posibilitatea de a nu putea sterge total si imediat toate copiile. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.
 5. DREPTUL DE RESTRICTIONARE A PRELUCRARII DE DATE - www.masterfol.ro are obligatia ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate si în cazul în care nu exista vreun temei juridic sau interes legitim care sa prevaleze, sa opreasca orice prelucrare de date cu caracter personal ale solicitantului. Acest lucru poate reduce posibilitatile de a beneficia de serviciile oferite.
 6. DREPTUL DE OPOZITIE (DE A SE OPUNE PRELUCRARII DE DATE) - www.masterfol.ro are obligatia ca în cazul în care persoanele fizice se opun prelucrarii datelor personale sa nu efectueze nicio activitate de prelucrare a acelor date, exceptie facând situatiile în care primeaza un temei juridic/legal sau un interes legitim al companiei. Persoanele fizice au dreptul de a se opune în orice moment si fara nicio justificare.
 7. DREPTUL DE A SE OPUNE PROCESULUI DECIZIONAL AUTOMATIZAT - Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate, exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizata are dreptul de a obtine interventie umana, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia daca s-a realizat deja un proces decizional automatizat.
 8. DREPTUL DE A FACE O PLÂNGERE SAU DE ADRESARE UNEI INSTANTE Persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor personale se pot adresa atât instantelor de judecata cât si la: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România; Site: www.dataprotection.ro

 

Ne puteti contacta si va vom informa cu privire la informatiile personale pe care vi le prelucram si despre scopurile si temeiul prelucrarii. Ne puteti contacta în legatura cu dreptul dvs. de a cere corectarea oricaror informatii incorecte sau incomplete.

 

VI. CUM VA PUTETI EXERCITA ACESTE DREPTURI

Aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei cereri fizice sau prin intermediul unui e-mail la adresa de mai jos sau prin posta. Cererea trebuie sa contina minim numele si prenumele, numarul de telefon si continutul cererii.

Putem cere si alte informatii suplimentare necesare, pentru a va confirma identitatea. Putem respinge cererile care sunt nejustificate, nefondate, repetitive si abuzive.

 

VII. CUM NE PUTETI CONTACTA

Daca aveti orice fel de întrebari ne puteti contacta:

 

 

MASTERFOL – SALSTAR S.R.L.

www.masterfol.ro

Adresa: Cluj-Napoca, Str. Plevnei nr. 42, Jud. Cluj;

Telefon: +40264 450 007, E-mail: contact@masterfol.ro


www.masterfol.ro este site-ul de prezentare al companiei Salstar SRL. Adresa: Romania, Cluj-Napoca, str. Plevnei 42, | Cod fiscal RO 12716098, inregistrat la Reg. Com. J12/196/2000 | Copyright © Masterfol 2024


Folii geamuri auto

Folii geamuri auto

Colantari auto
Politica de confidentialitate